“Moed is bijna een contradictio in terminis. Het betekent een sterk verlangen om te leven in de vorm van een bereidheid te sterven.”

Bron: Orthodoxie

q18