“Aangenomen wordt dat de scepticus geen voorkeur heeft; terwijl hij een zeer duidelijke voorkeur heeft ten gunste van scepsis.”

Bron: Illustrated London Newsessays

q20