Chesterton schreef eens over de woorden van Tennyson ‘Er schuilt geloof in oprechte twijfel.’: ‘Inderdaad: deze woorden bevatten een diepe en angstwekkende waarheid. De moderne mens gelooft niet in de opstanding omdat zijn zeer nauwgezette materialisme het hem onmogelijk maakt erin te geloven.’

Bron: Orthodoxie